Broadband bandwidths in a 2020 perspective · 8. May 2013

Staff at CMI (Knud Erik Skouby, Anders Henten, Reza Tadayoni, Morten Falch) has written a paper (in Danish) on the requirements for broadband bandwidths in a 2020 perspective.

Abstract (in Danish):
Der er en stående diskussion om kravene til udbygningen af bredbåndsnettene med TDC som en af de centrale deltagere. Notatet omhandler et felt med stærke og divergerende opfattelser og interesser. Notatets mål er at fremlægge et realistisk bud på båndbreddebehov for private brugere og små og mellemstore virksomheder frem til 2020 i lyset af den teknologiske udvikling.

Go to news list